อัพโหลดไฟล์เข้าอีเมล์
หมวดหมู่สินค้า

อัพโหลดไฟล์เข้าอีเมล์

อัพโหลดไฟล์งานเข้าอีเมล์ของฝ่ายขาย

สามารถส่งไฟล์งานได้ไม่เกิน 25 MB. (ต่อครั้ง) โดยส่งมาที่อีเมล์ของเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้ติดต่อไว้ หรือสามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บฝากไฟล์ต่างๆ แล้วส่ง URL มาให้ดาวส์โหลดอีกครั้ง
 
www.SOONTORNFILM.com