ช่วยเหลือ
หมวดหมู่สินค้า

ช่วยเหลือ

4 Easy Steps To Printing
 
1) เลือกรายละเอียดงานพิมพ์ที่ต้องการ
ลูกค้าเลือกรายละเอียดงานพิมพ์ต่างๆ เช่น รูปแบบ ขนาด สี การเข้าเล่ม การเคลือบ จำนวน ฯลฯ แล้วคำนวนราคางานพิมพ์ผ่านระบบของเรา

2) อัพโหลดไฟล์งานเข้าระบบ
หลังจากเลือกรูปแบบงานพิมพ์ต่างๆ แล้ว ทำการอัพโหลดไฟล์งานเข้าระบบ โดยสามารถแนบไฟล์ขนาดใหญ่ได้สูงสุด 500 mb.
กรณีงานมีหลายหน้า ให้ทำการบีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรม zip, rar ก่อนส่งเพื่อความรวดเร็วของการอัพโหลด


3) การชำระเงิน
หลังอัพโหลดไฟล์และทำการสั่งซื้อ ลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงินใดๆ เจ้าหน้าจะทำการตรวจสอบไฟล์งาน และจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อกลับ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ได้บันทึกไว้ถูกต้อง


4) การรับสินค้า
บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยแมสเซ็นเจอร์ (สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ) 
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ดำเนินการจัดส่งโดยพัสดุไปรษรีย์ EMS และช่องทางอื่นๆ


 

ค้นหาเพิ่มเติม